Contact

Direction Commerciale Constantine

BP 570 Oued Hamimime El Khroub

Tél : +213 (0) 31-95-53-75

        +213 (0) 660-36-68-35

Fax : +213 (0) 31-95-53-76

Agence Commerciale ORAN

22, Rue Djerllat Habib. gambeta - ORAN

Tél (mob) : +213 (0) 660 36 34 74

Agence Commerciale ALGER

SAFEX Pins Maritimes (à côté du manége) El-harache - ALGER

Tél (mob) :+213 (0) 660 36 34 75Siège Social

BP 159 cite 1600 logts El Khroub

Tél : +213 (0) 31-76-70-38

        +213 (0) 31-76-70-34

Fax : +213 (0) 31-76-70-36